De accountant bouwt af

Het gaat goed met de woningcorporaties! Het gedrag is op orde. We zijn er weer voor de mensen waar we voor zijn opgericht. Zeker, er is nog ruimte voor verbetering en af en toe is er helaas nog een incident. Dit laatste treft niet alleen de sector maar zeker ook het bedrijfsleven. Gemeenten, corporaties zorg-, […]

Sociale werkplaats weer open voor leefbare wijken

Stop direct met het bouwen van huizen in de steden. Net zo lang tot je hebt binnengehaald wat je nodig hebt om de waarde van het corporatiebezit op peil te houden. Want een slechte leefbaarheid kost handen vol geld. Geld dat door mensen met lage inkomens bijeen is gebracht. Dan is het zuur als dit geld wordt besteed aan dure huur of koopwoningen voor mensen die slechts de statistiek dienen. Op deze wijze werp je je eigen beperking op.

De prikkelende toezichthouder.

Goede, prikkelende column van Kees van Nieuwamerongen. Ben het eens met z’n pleidooi voor nuchterheid als het gaat om duurzaamheidsinvesteringen door corporaties. Waarom zouden corpo’s alleen het risico moeten dragen van nieuwe technieken? Ja, wij kunnen snel grote aantallen maken door het aantal woningen en de relatief eenvoudige financierbaarheid. Bij Domesta groeien we in kleinere […]

Op de Drentse nuchterheid!

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is het vaak ook zo. Met terugwerkende kracht de huur omlaag omdat iets niet expliciet genoeg in de wet staat? Joa Joa zeggen we dan in Drenthe. Huurverhoging hangt af van inkomen Sinds enkele jaren is de huurverhoging van sociale huurwoningen afhankelijk van het inkomen […]