Samenwerken doet soms pijn

De Drentse woningcorporaties werken goed samen. We vinden elkaar als er iets te doen is. Praten doen we zo weinig mogelijk. We zetten liever onze schouders onder concrete projecten. Denk hierbij aan het ‘Drents Woonlastenonderzoek’ dat we in 2014 en in 2018 samen met huurdersorganisaties en de Woonbond hielden. Een samenwerking die ons goed zicht […]

Put your money where your mouth is!

Mijn verontschuldigingen voor de Engelse titel boven dit stuk. Maar ik vind hem nogal treffend voor de situatie op de Nederlandse woningmarkt. Politici die de media bevolken en allemaal met de mond belijden dat het anders moet. De portemonnee trokken ze tot dusver niet. Corporaties zijn betekenisvolle impactmachines. Elke geïnvesteerde euro levert financiële én maatschappelijke […]