Nieuwe wijn in nieuwe zakken

Er is veel te doen over de continuïteit van ziekenhuiszorg in ons land. In zuidoost Drenthe en oost Groningen meer specifiek rondom de ziekenhuizen van Treant. Ik schreef er een blog over (Klare Wijn) omdat ik vind dat we te krampachtig vasthouden aan het bestaande en niet bereid lijken samen te werken in de regio. […]

Ziekenhuis – of huisarts +?

De zorg verandert. Mensen in Coevorden worden gemiddeld ouder, gaan meer zorg vragen en willen dat in de buurt. Het ziekenhuis wordt kleiner en moet polibezoeken in het werkgebied kwijt. Huisartsen krijgen een zwaardere rol en werken niet allemaal meer full-time. In Coevorden hebben ze deze bedreigingen omgezet in kansen voor de toekomst! Een prachtig […]

Even ‘snakken’

Het jaarverslag over het jaar 2017 van Domesta is klaar. Een goed moment om de balans op te maken van ons ondernemingsplan ‘Ruimte om te leven’ dat eind vorig jaar afliep. Ik ben ontzettend trots op de mooie resultaten die we hebben behaald met,- en voor onze huurders, huurdersorganisaties en samenwerkingspartners. Dit proberen we zichtbaar […]

Klare wijn

Er was eens een directeur die drie wijnmakerijen had in drie dorpjes op het platteland. Ze maakten wijn voor bij het eten en af en toe speciale kwaliteitswijnen voor feesten en jubilea. Door allerlei voorschriften en vereisten werd het maken van kwaliteitswijnen te duur. De standaardwijnen leverden onvoldoende op vanwege concurrentie en stijgende kosten. Ook konden […]