Waarom Parijs geen onzin is!

Gisteren UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5cd4organiseerde Domesta een mooie interactieve bijeenkomst over het klimaat en de huurder. In Drenthe wordt gestreefd naar een CO2 neutrale woningvoorraad in 2040. Aedes hanteert een routekaart CO2 neutraal in 2050. Het WSW becijferde dat de sector deze opgave financieel niet kan dragen.

Voor Domesta betekent dit dat we moeten innoveren (zowel op het gebied van technologie, gedrag als financiering) om de gestelde doelen te halen. Als er geen grote doorbraken op technologisch of financieel gebied komen dan zullen we in kleine stapjes toegroeien naar een CO2 neutrale voorraad en is de vraag of dit in 2040 of 2050 is gerealiseerd.

Een oproep aan het kabinet om de verhuurdersheffing en de VPB om te zetten in een investeringsfonds om de investeringen in duurzaamheid te versnellen. Goed voor de huurder, de werkgelegenheid, het milieu en dus uiteindelijk ook voor de overheid.

De inbreng van alle aanwezigen tijdens de bijeenkomst helpt Domesta om onze visie en plannen verder te ontwikkelen. Reinier van den Berg gaf aan dat het beste wat je nu kunt doen is zoveel mogelijk bomen planten. Een advies dat wij als Domesta zeker ter harte nemen. En aan de post-its te zien geldt dat voor meer deelnemers aan de bijeenkomst.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5cd5We werden geïnspireerd door Laetitia Ouillet (transitie strategieën – TU Eindhoven), Jos Lichtenberg (slim bouwen – TU Eindhoven), Reinier van den Berg (de urgentie – Speakout en RTL) en Gerard Erents (financiering van de duurzaamheid – RvT Domesta).

Anna Heijker was dagvoorzitter en gidste collega-bestuurders, toezichthouders, huurdersvertegenwoordigers, ambtenaren en wethouders op een interactieve wijze door het programma.

Schermafbeelding 2018-03-28 om 17.07.22

Huurder subsidieert schatrijke multinational?

De Woonbond gooit weer eens een steen in de vijver. Hoewel er van alles is af te dingen op de kort-door de bocht redenering vind ik dat ze dit goed doen. Dit wordt bewezen door de brede aandacht die de bond hier voor krijgt.

De stelling van de Woonbond behoeft wat nuancering. De Woonbond presenteert de bruto marges* van de corporaties. Elke ondernemer weet dat van de brutowinst nog allerlei kosten zoals van het personeel, de onderhoudskosten, investeringen, rentelasten en belastingen afgehaald worden. Dan resteert een netto winst en die is marginaal in onze sector. Is dat erg? Nee, want corporaties zijn geen ondernemingen. We hebben geen winstoogmerk. De beperkte winsten in sommige jaren worden direct weer geïnvesteerd in duurzaamheid, betaalbaarheid, nieuwbouw, leefbaarheid en andere zaken die het wonen bij een corporatie zo aangenaam maken.

Domesta staat gelukkig niet in de kopgroep van corporaties met hoge bruto winsten. We zijn financieel gezond en hebben de afgelopen jaren de huren laag gehouden (en verlaagd), we lopen drie jaar voor op de duurzaamheidsdoelstellingen (eind 2017 gemiddeld label B) en, niet onbelangrijk vinden we; we investeren volop in veilige, comfortabele en betaalbare zorgwoningen voor mensen die hier op zijn aangewezen.

Wat ons als Domesta echt tegen de borst stuit zijn de stijgende belastingen. Inmiddels gaan 2 tot 3 maandhuren op aan belastingverplichtingen. Dus elke AOW’er, bijstandsgerechtigde, arbeidsongeschikte of iemand met een kleine baan maakt indirect €1.300 over aan Den Haag om multinationals vrijstelling te kunnen geven van winstbelasting.

Als je maar enkele tientjes per maand te besteden hebt is dit een bittere pil. Domesta laat zich niet van de wijs brengen, we gaan door op de ingezette weg.

We hopen dat de Woonbond ons wil steunen om de belastingdruk te verlagen zodat we de betaalbaarheid nog verder kunnen verbeteren en de investeringen in duurzaamheid kunnen opvoeren.

*Naschrift n.a.v. twitterbericht Ton Selten – Voorzitter van De Woonbond. De bond refereert aan het sectorbeeld 2017 van 31 januari 2018 uitgebracht door de autoriteit woningcorporaties (AW). Dit stond niet vermeld als bron op de sites van de bond maar had ik uiteraard kunnen weten. De aansluiting van de site van de Woonbond met de jaarrekening van Domesta kan ik niet maken. Dit laat ik uitzoeken. Qua definitie kunnen we twisten of er sprake is van bruto, of nettowinst. Ik hanteer in mijn blog de definitie die het best wordt weergegeven in onderstaande afbeelding uit 2015. In deze opzet is er geen sprake van winst. Een corporatie heeft geen winstoogmerk en investeert de opbrengsten immers direct weer in nieuwbouw, onderhoud en beperking van de woonlasten. De Woonbond suggereert dat de corporaties geld op de plak hebben liggen waar ze geen zinnige dingen mee doen. Dit beeld klopt niet. Elke euro huurverlaging leidt direct tot verlaging van de investeringscapaciteit waardoor de huurder niet bespaart op de energierekening, het huis achterstallig onderhoud oploopt en er te weinig nieuwe huizen gebouwd worden waardoor de wachttijden oplopen. Daarnaast ontvangt de huurder minder huurtoeslag als gevolg van een huurverlaging. In de portemonnee merkt 70% van de huurders daarom niets van een huurverlaging.

 

Schermafbeelding 2018-03-02 om 19.40.46