Waarom Parijs geen onzin is!

Gisteren organiseerde Domesta een mooie interactieve bijeenkomst over het klimaat en de huurder. In Drenthe wordt gestreefd naar een CO2 neutrale woningvoorraad in 2040. Aedes hanteert een routekaart CO2 neutraal in 2050. Het WSW becijferde dat de sector deze opgave financieel niet kan dragen. Voor Domesta betekent dit dat we moeten innoveren (zowel op het […]