Personen met verward gedrag

Een actuele ontwikkeling die ons ‘van het wonen’ bezig houdt is de toenemende overlast door verwarde personen. Liever spreek ik van mensen met verward gedrag. Het afgelopen jaar is Domesta geconfronteerd met een groot aantal incidenten waarbij mensen met verward gedrag betrokken zijn. In enkele gevallen heeft dit geleid tot verlies van een mensenleven. Er […]